Onderwijsevaluatie en toetsen

Testadvisor kan helpen bij vragen over toetsen en onderwijsevaluatie.

 • Actueel: Schoolrapportage van LOVS resultaten. Het is er nu tijd voor: Lees hier verder.
 • Hoe moet ik deze les evalueren?
 • Welke toets kan ik hiervoor gebruiken?
 • Hoe maak ik zelf een passende toets?Toets maken
 • Zijn er ook gratis toetsen voor dit onderwerp?
 • Hoe maak ik een analyse van mijn resultaten?  Zie de Workshop Schoolzelfevaluatie .
 • Wat doe ik met al die Citoscores? Hoe krijg ik daar greep op?
 • Wie kan mij adviseren over percentielscores, vaardigheidsscores, standaardscores, referentieniveaus, normscores? Zie de Workshop Alles over toetsen.
 • Mijn team neemt die toetsen van Cito wel af, maar weet niet goed wat ze verder met de uitkomsten moet doen. Wat kan ik ze aanbieden?
 • Hoe moet ik doelen evalueren die niet cognitief zijn: sociaal, creatief en motorisch?
 • Hoe communiceer ik toetsresultaten naar ouders van leerlingen?

Dit zijn voorbeelden van vragen die Testadvisor© aanpakt.

Er zijn workshops waarin bovenstaande vragen aan bod komen.

Contact

Op deze site vind je verder van alles over het gebruik van evaluatie-instrumenten in onderwijs en opleiding. Daar hoort ook onderzoek bij dat gebruik maakt van evaluatie-instrumenten. En als er behoefte is aan een concreet gesprek of een presentatie of een cursus, dan bent je hier aan het goede adres.

Toetsen Onderzoek Evaluatie Advies Workshops

 

We richten ons vooral op primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Maar ook voor het mbo kunnen we veel betekenen.

De naam Testadvisor© is gekozen omdat de ambitie op langere termijn groter is. Niet alleen toetsen, internationaal aangeduid als tests, maar ook allerlei andere testen die ingezet kunnen worden in onderwijs en opleiding worden meegenomen. Op korte termijn ligt de focus echter op toetsen en het funderend onderwijs.

Voor wie is dit bedoeld?stock-photo-time-to-evaluate-red-word-on-concept-clock-isolated-on-white-background-354927293

 • Leerkrachten/docenten
 • Interne begeleiders/ kwaliteitsmedewerkers
 • Directeuren
 • Bestuurders
 • Ouders

 

Deze site is dus bedoeld voor iedereen die zich vragen stelt over de evaluatie van leerprocessen. Het accent ligt op toetsen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Vooral leerkrachten zullen hier veel van hun gading vinden, maar ook anderen die met onderwijsevaluatie in de praktijk te maken hebben: leerlingen, ouders, schooldirecties, interne begeleiders, bestuurders, leermiddelenontwikkelaars en onderwijsadviseurs.