Testadvisor draagt bij aan beter onderwijs door te helpen bij het maken en gebruiken van toetsen.  Wij zijn expert in de evaluatie van onderwijs en scholingstrajecten.

Analyse van toetsresultaten is een tijdrovende en vaak ingewikkelde klus. U kunt dat uitbesteden.

Testadvisor maakt de schoolrapportage van LOVS-resultaten (Cito Schoolzelfevaluatie). Door u dit werk uit handen te nemen houdt u meer tijd over voor het didactische werk. De administratieve last wordt verminderd. Wij doen de analyses en we maken een objectieve rapportage.

Hebben uw leerlingen genoeg kennis van burgerschap? En wat weten ze van biologie, natuurkunde en techniek?  Testadvisor publiceert hier vrij beschikbare toetsen met een landelijke normering voor groep 8 van het primair onderwijs. De toetsen zijn ontwikkeld voor landelijk onderzoek en afgenomen bij honderden leerlingen. U kunt ze downloaden en bekijken. Neem ze af bij uw leerlingen om te kijken waar die staan vergeleken met de landelijk gemeten situatie.

Verder beantwoorden we de volgende vragen:

 • Wat doe ik met al die Citoscores? Hoe krijg ik daar greep op?
 • Wie kan mij adviseren over percentielscores, vaardigheidToets makensscores, standaardscores, referentieniveaus, normscores? Zie de Workshop Alles over toetsen.
 • Hoe maak ik een analyse van mijn resultaten?  Zie de Workshop Schoolzelfevaluatie .
 • Hoe maak ik een passende toets?
 • Hoe moet ik doelen evalueren die niet cognitief zijn: sociaal, creatief en motorisch?
 • Hoe communiceer ik toetsresultaten naar ouders van leerlingen?

Dit zijn voorbeelden van vragen die Testadvisor© aanpakt.

Er zijn workshops waarin bovenstaande vragen aan bod komen.

Op deze site vind je verder van alles over het gebruik van evaluatie-instrumenten in onderwijs en opleiding. Daar hoort ook onderzoek bij dat gebruik maakt van evaluatie-instrumenten. En als er behoefte is aan een concreet gesprek of een presentatie of een cursus, dan bent je hier aan het goede adres.

We richten ons vooral op primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Maar ook voor het mbo kunnen we veel betekenen. Ook de evalatie van workshops, trainingen en cursussen van bedrijven met een certificerend examen is bij ons in goede handen.

Voor wie is dit bedoeld?

 • Leerkrachten/docenten/opleiders
 • Interne begeleiders/ kwaliteitsmedewerkers
 • Directeuren
 • Bestuurders
 • Ouders

Deze site is dus bedoeld voor iedereen die zich vragen stelt over de evaluatie van leerprocessen. Het accent ligt op toetsen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Vooral leerkrachten zullen hier veel van hun gading vinden, maar ook anderen die met onderwijsevaluatie in de praktijk te maken hebben: leerlingen, ouders, schooldirecties, interne begeleiders, bestuurders, leermiddelenontwikkelaars en onderwijsadviseurs.