Testadvisor© is specialist in onderwijsevaluatie

 • Onafhankelijk
 • Deskundig
 • Flexibel
 • Op maat
 • Kleinschalig
 • Gunstige tarieven

Testadvisor© geeft advies, presentaties en workshops en helpt bij opzetten en uitvoeren van evaluatieonderzoek.

Advies/consult

Opzetten van een evaluatie(onderzoek) op school is belangrijk en interessant werk en leuk om te doen, maar vraagt wel de nodige expertise. Of het nu gaat om een effectmeting na een lessenserie, een project of een andere interventie (bijv. andere methode, tijdsindeling, hulpmiddel, locatie), na de verandering van inhoud of aanpak zal er een correcte evaluatie moeten plaatsvinden. De juiste opzet moet worden gekozen en er zullen adequate instrumenten moeten worden ingezet. Soms moeten de instrumenten op maat gemaakt worden. En dan is er nog de technische verwerking: dataverzameling, registratie, analyse en interpretatie van de uitkomsten.

Testadvisor© kan onderzoek opzetten, uitvoeren en rapporteren (zie Onderzoek), maar er kan ook volstaan worden met advies. Vanuit de idee dat een schoolteam zelf onderzoekend aan de slag gaat om het onderwijs effectiever en meer opbrengstgerichter te maken is een adviserende en begeleidende rol vaak ook voldoende. De keuze is afhankelijk van de concrete mogelijkheden: heeft het team zelf voldoende tijd, zijn er middelen om het werk door externen te laten doen, etc.

Testadvisor© kan adviseren bij o.a.:

 • Het ontwerpen van een evaluatie(onderzoek)
 • Het kiezen of zelf ontwikkelen van evaluatie-instrumenten
 • Het verzamelen en analyseren van uitkomsten (Excel, SPSS)
 • Het lezen en interpreteren van toetsresultaten (toetsanalyse)
 • Uitleg over rapportages van toetssystemen (bijv. LOVS-Cito)
 • Analyse van groepsresultaten (trendanalyses, groepsanalyses, dwarsdoorsnede)
 • Analyse van schoolresultaten (Schoolzelfevaluatie)
 • Communiceren van toetsresultaten naar ouders/verzorgers

Presentaties/Workshops

Om een flinke impuls te geven aan de expertise van een team, bijv. bij de start van een vernieuwings-of verbeteringsslag, is het een goed idee om gezamenlijk aan de slag te gaan. Dat geldt niet alleen bij opbrengstgericht werken (OGW) in het algemeen, maar ook bij trajecten waar bijv. een nieuwe werkwijze wordt ingevoerd of een nieuwe methode. Naast de zorg voor een goede implementatie is het dan zaak een correcte evaluatie op touw te zetten. Hoe je dat doet en waar je aan moet denken is onderwerp van een workshop. Ook zijn er workshops die ingaan op reeds gehanteerde evaluatiesystemen, zoals bijv. het Cito-LOVS. Wordt er wel voldoende informatie gehaald uit de gegevens en wat wordt precies met de uitkomsten gedaan? Dat is interessante materie voor een teambijeenkomst. Een aantal workshops zijn al ontwikkeld en beschikbaar, maar er zijn uiteraard ook mogelijkheden voor presentaties en workshops op maat en voor verschillende doelgroepen: leerkrachten, begeleiders, directies, besturen en ouders.

Onderwerpen:

 • Hoe evalueer ik op correcte wijze een onderwijsinterventie?
 • Wat kan er met het Cito-LOVS en hoe haal je dat er uit?
 • Hoe evalueer ik een onderwijsdoel waarvoor nog geen instrument beschikbaar is in de bekende toetssystemen? Over niet-cognitieve doelen in het onderwijs.
 • Wat betekenen die toetsscores eigenlijk? Over vaardigheidsscores, percentielscores, LVS-niveaus, DLE’s en referentieniveaus.
 • Wat is effectief onderwijs en hoe realiseer ik dat?
 • Wat zijn de opbrengsten van mijn school en hoe moet ik die waarderen?

Er zijn presentaties verschillend in omvang variërend van 30 minuten tot 90 minuten. Presentaties zijn, hoewel interactief, niet gericht op het werken met opdrachten. Bijgaande presentatie geeft een indruk (in voorbereiding).

Een workshop kan bestaan uit een, twee of meer dagdelen. Workshops kenmerken zich door veel activiteit van de deelnemers en bestaan doorgaans uit een afwisseling van presentatie, opdracht, verwerking en uitwisseling. Er wordt gewerkt met gegevens van de deelnemers zelf, zodat men er in de eigen praktijk mee verder kan.

Er zijn op dit moment vier workshops voorbereid.

 • Schoolzelfevaluatie (po)
 • Maak zelf een toets (po, vo en mbo)
 • Alles over toetsen (po, vo, mbo)
 • Zelf onderzoek doen op school (po, vo)

Om uw belangstelling kenbaar te maken of een aanbod op maat te krijgen, zie Contact