De hoofdauteur van deze website is Drs. Jan J. van Weerden.

Ik was onderwijzer, leraar, docent onderwijskunde, curriculumevaluator, onderzoeker, projectleider curriculumontwikkeling, toetsdeskundige, trainer en manager.

Nu ben ik adviseur, presentator, workshopleider en websitebeheerder.

In mijn visie moet bij de ondersteuning van het ondewrwijs de leerkracht (of onderwijzer, leraar, docent) centraal staan en daarbij zoveel mogelijk worden bijgestaan met adequate hulpmiddelen. Evalueren is dan een cruciale activiteit, die tot de kerntaak van de leerkracht behoort. Helpen bij deze taak met goede instrumenten en adviezen maakt het onderwijs beter en rijker. Dat is mijn overtuiging en de belangrijkste drijfveer om deze site Testadvisor© te bouwen en op dit gebied presentaties en workshops aan te bieden.

Jan van Weerden
Jan van Weerden

Korte biografie:

Na het volgen van de Kweekschool voor Onderwijzers en onderwijzeressen in Haarlem ben ik gestart als vormingswerker in Veenendaal. Naast het werken met werkende jongeren volgde ik een studie Onderwijskunde in Utrecht met als specialisaties Ontwikkelingspsychologie en Methodenleer & Statistiek. Tijdens mijn afstuderen werd ik docent Onderwijskunde aan de lerarenopleiding in Nijmegen. Vervolgens werkte ik als onderzoeker bij het Hoogveld Instituut (later ITS) in Nijmegen, eerst verantwoordelijk voor het evaluatieonderzoek bij een gezondheidsmethode voor het basisonderwijs, daarna als projectleider van een curriculumontwikkelproject voor het VO. Vervolgens ben ik overgestapt naar Cito om mee te werken aan het nationale peilingsonderzoek PPON. In dat project heb ik me zo ongeveer met alle onderwijsleergebieden van het primair onderwijs bezig gehouden: taal, rekenen, wereldoriëntatie, verkeer, muziek, bewegingsonderwijs en burgerschap. Belangrijk deel van het werk was de ontwikkeling van toetsen en vragenlijsten voor deze onderzoeken, samen met commissies uit het veld. Tegelijkertijd heb ik  ook een aantal jaren als hoofd Training en advies bij de afdeling PO-VO cursussen opgezet en gegeven betreffende het Leerlingvolgsysteem, de Entreetoetsen en de Eindtoets en over Kwaliteitszorg in het VO. Als hoofd Research PO-VO was ik betrokken bij de ontwikkeling van de referentietoetsen voor Rekenen en taal en diverse landelijke onderzoeken waarin toetsen van Cito een rol speelden.

Het geven van workshops en presentaties over toetsen vind ik een erg motiverende bezigheid. Dicht bij de praktijk blijven en mensen helpen met concrete uitdagingen. Door mijn lange en brede ervaring in de toetswereld van zowel PO als VO kan ik vaak snel tot de kern komen bij evaluatievragen. Op die wijze draag ik een steentje bij aan het beter maken van ons onderwijs.

De opgedane expertise wil ik graag via deze site verspreiden. Dat betekent veel kennis en ervaring over toetsen, toetsen maken, onderzoek doen, uitkomsten van evaluaties duiden. Ook door gratis instrumenten aan te bieden, hoop ik een bijdrage leveren aan het verbeteren van het onderwijs.

Als doelgroepen zie ik onderwijzers, leraren, docenten, directeuren, managers, ouders, interne begeleiders, stafmedewerkers en andere adviseurs en onderzoekers, kortom iedereen die zich in deze materie wil verdiepen.

Voor verdere informatie zie LinkedIn.

 

Advies