De gegevens zijn binnen van de toetsen van LOVS. Het is het uitgelezen moment om een analyse en een rapportage te maken. Daarmee krijgt u niet alleen zicht op hoe de school er voor staat, maar krijgt u ook signalen over waar het mogelijk mis gaat. U ziet waar er nog nieuwe impulsen nodig zijn.

Maar u heeft het al zo druk! Dat kan u veel tijd gaan kosten. Kostbare tijd. Bovendien moet u er weer helemaal induiken om te weten wat die grafieken allemaal voorstellen en welke conclusies u daar aan kunt verbinden. Een goede systematiek in de analyse is noodzakelijk om tot geldige conclusies te komen. Het valt niet mee om te kunnen zien of een verschil interessant is of slechts een incident en verwaarloosbaar. Tijd om een expert in te schakelen.

“Nu eens niet de slager die zijn eigen vlees keurt”

Dat was het commentaar van een MR van een school in Friesland waarvoor Testadvisor een volledige tussentijdse rapportage maakte. De diepte-analyse van twee zorgsignalen maakte duidelijk waar extra aandacht geboden was. En dat hielp, want in de rapportage aan het eind van het schooljaar waren die problemen opgelost.

Testadvisor kan u bijstaan in de analyses en u werk uit handen nemen.

Bekijk onze voorbeeldrapportage en zie hoe er gebruik wordt gemaakt van de verschillende mogelijkheden in het Computerprogramma LOVS:

Zie hoe er een algemeen beeld van de school wordt geschetst met de Quick Scan. Bekijk de analyses van zorgsignalen in de Deep Scan. Op basis van deze analyses zijn er conclusies en aanbevelingen te maken die leiden tot schoolverbeteringsplannen.

bestel schoolrapportage

 

Testadvisor kan u op vele manieren terzijde staan bij deze analyses:

  • Maken van alleen een Quick Scan of alleen een Deep Scan. Bij de Quick Scan wordt een totaalbeeld van de school gemaakt met behulp van verschillende rapportages. Bij de Deep Scan worden enkele zorgsignalen diepgaand geanalyseerd en worden suggesties voor verbetering gedaan.
  • Maken van een complete rapportage: Quick Scan en Deep Scan.
  • Geven van feedback op uw eigen analyse (schriftelijk/mondeling).
  • Leveren van een second opinion voor uw eigen analyse; u kunt de twee analyses naast elkaar leggen en uw eigen afweging maken.
  • Training on the job: Samen met u de volledige analyse doen; u leert de mogelijkheden van het programma kennen en kunt daarna zelfstandig een volledig schoolrapport maken.
  • Wij geven een workshop (zie hier het programma).

bestel schoolrapportage

Neem contact op met Testadvisor. Wij helpen u verder!

Let op! Het is uiteraard van belang dat u gebruik kunt maken van het Computerprogramma LOVS.