PPON Balansen

(als de onderwijsinspectie beweert?) Resultaten lopen geleidelijk terug Onlangs kwam de Inspectie van het Onderwijs met haar jaarlijkse ‘Staat van het onderwijs’. De toon was behoorlijk somber: de kwaliteit van het onderwijs kachelt achteruit. Met name in het funderend onderwijs vertonen de resultaten van de leerlingen een duidelijke teruggang. Met taal en rekenen gaat het..

Lees verder