Er gaan weer stemmen op om de leerlingen verplicht het Wilhelmus te laten zingen (zie bijv. AD 16 augustus)[1]. Dat zou goed zijn voor de versterking van de Nederlandse identiteit en helpen bij de integratie van nieuwkomers. Even los van de effectiviteitsvraag,- is dit wel het juiste middel bij het betreffende doel?-, zijn er..

Lees verder