Tag: onderwijsinspectie

Gaat het echt zo slecht met het basisonderwijs?

PPON Balansen

(als de onderwijsinspectie beweert?) Resultaten lopen geleidelijk terug Onlangs kwam de Inspectie van het Onderwijs met haar jaarlijkse ‘Staat van het onderwijs’. De toon was behoorlijk somber: de kwaliteit van het onderwijs kachelt achteruit. Met name in het funderend onderwijs vertonen de resultaten van de leerlingen een duidelijke teruggang. Met taal en rekenen gaat het..

Lees verder

Eindtoets 2017: een ramp in zesvoud

Binnenkort moeten alle basisscholen weer een keuze gemaakt hebben voor de eindtoets in groep 8. Voor de meeste scholen is die keuze al gemaakt en niet anders dan in vorige jaren. De meesten kiezen weer voor de toets van Cito, nu gemaakt onder regie van de CVTE. Sinds de eindtoets verplicht is gesteld bij wet..

Lees verder