Tag: peilingsonderzoek

Gaat het echt zo slecht met het basisonderwijs?

PPON Balansen

(als de onderwijsinspectie beweert?) Resultaten lopen geleidelijk terug Onlangs kwam de Inspectie van het Onderwijs met haar jaarlijkse ‘Staat van het onderwijs’. De toon was behoorlijk somber: de kwaliteit van het onderwijs kachelt achteruit. Met name in het funderend onderwijs vertonen de resultaten van de leerlingen een duidelijke teruggang. Met taal en rekenen gaat het..

Lees verder

Toetsen voor burgerschap op de basisschool

Burgerschapsonderwijs was onlangs in het nieuws. Minister Bussemaker kwam voor een onbegrijpelijk lesje burgerschap op het ROC Mondriaan in Den Haag. Er werd een nieuwe burgerschapsagenda geïntroduceerd en blijkens het verslag werden kritische interrupties daarbij niet gewaardeerd (aldus Toine Heijmans in de Volkskrant[1]). Toch wel gek, want dat is wat velen verstaan onder lessen burgerschap:..

Lees verder