Tag: PPON

Gaat het echt zo slecht met het basisonderwijs?

PPON Balansen

(als de onderwijsinspectie beweert?) Resultaten lopen geleidelijk terug Onlangs kwam de Inspectie van het Onderwijs met haar jaarlijkse ‘Staat van het onderwijs’. De toon was behoorlijk somber: de kwaliteit van het onderwijs kachelt achteruit. Met name in het funderend onderwijs vertonen de resultaten van de leerlingen een duidelijke teruggang. Met taal en rekenen gaat het..

Lees verder

Toetsen voor burgerschap op de basisschool

Burgerschapsonderwijs was onlangs in het nieuws. Minister Bussemaker kwam voor een onbegrijpelijk lesje burgerschap op het ROC Mondriaan in Den Haag. Er werd een nieuwe burgerschapsagenda geïntroduceerd en blijkens het verslag werden kritische interrupties daarbij niet gewaardeerd (aldus Toine Heijmans in de Volkskrant[1]). Toch wel gek, want dat is wat velen verstaan onder lessen burgerschap:..

Lees verder

Toetsen en het Wilhelmus

  Er gaan weer stemmen op om de leerlingen verplicht het Wilhelmus te laten zingen (zie bijv. AD 16 augustus)[1]. Dat zou goed zijn voor de versterking van de Nederlandse identiteit en helpen bij de integratie van nieuwkomers. Even los van de effectiviteitsvraag,- is dit wel het juiste middel bij het betreffende doel?-, zijn er..

Lees verder

Eindtoetsen en sekse: zijn de jongens de pineut?

Jongens doen het steeds minder goed op school, althans zo werd onlangs nog beweerd (AD februari, 2017[1]). Meteen worden daar verklaringen bij geleverd: het ontbreken van contact met mannelijke rolmodellen, het onderwijs dat taliger is geworden en uitgaat van concentratie en rust, de anders verlopende rijping van het jongensbrein en het gebrek aan beweging en..

Lees verder