Er zijn behoorlijk wat fabeltjes over wat helpt bij het leren. Veel van de als vaststaande waarheden aangenomen leerprincipes blijken bij nader onderzoek helemaal niet te kloppen*. Een bekend voorbeeld is het onderscheid in leerstijlen. Leerlingen zouden verschillen in de manier waarop ze kennis en vaardigheden verwerven en als je daar rekening mee houdt, dan..

Lees verder