“Scholen, kinderen en jongeren floreren bij ouderbetrokkenheid. Daarom willen we de samenwerking tussen school en ouders versterken.” zo staat in de laatste regeringsverklaring. En verder: “Beperkt en begaafd, ieder kind verdient onderwijs om zichzelf maximaal te ontplooien, ook als dat extra zorg of ondersteuning vraagt”. Het kabinet wil dat ouders en scholen in een gelijkwaardig..

Lees verder