De toets

De toets is het meest voorkomende evaluatieinstrument in het onderwijs. Leraren maken zelf heel wat toetsen om gegevens te krijgen voor een cijfer. Ook is een toets een goed middel om te achterhalen wat er eigenlijk geleerd is. Wat is het effect van het onderwijs? Zijn de doelstellingen wel gehaald? Dan gaat het niet alleen om de resultaten van de leerling, maar ook om die van de leraar.

Hoe maak je nu een goede toets? Eentje die past bij het doel?

Dat wordt beknopt beschreven bij Maak zelf een toets.twee notebooks Ook hebben we de workshop Maak zelf een toets.

Soms zijn er al toetsen beschikbaar die door anderen zijn gemaakt en die passen bij het onderwijsdoel. Dan komen we bij de gratis toetsen.

Gratis toetsen

Maar het kan ook verstandig zijn een toets aan te schaffen van een commerciële partij. Bijvoorbeeld als het gaat om het plaatsen van de vaardigheid van de leerling in een landelijk referentiekader. Vooral bij de basisvaardigheden speelt dat een belangrijke rol (rekenen, taal). Denk daarbij aan volgtoetsen en eindtoetsen. Voor dat doel zijn er diverse mogelijkheden. We geven er een overzicht van bij beschikbare toetsen.

alles over toetsenToetsenmakers maken gebruik van allerlei technieken en bedienen zich van een eigen jargon dat soms best lastig kan zijn. Wat betekent dat eigenlijk: percentielscore, vaardigheidsscore, normscore, niveauscore, DLE? En wanneer is een toets representatief, betrouwbaar, valide, objectief? En wat valt er eigenlijk te concluderen na een analyse van de resultaten? Wanneer is een verschil betekenisvol? Het kan lastig zijn om daar goed mee om te gaan.

Een workshop Alles over toetsen biedt dan uitkomst. Daarin wordt kort en helder uitgelegd waar een goede toets aan moet voldoen en hoe men de resultaten op toetsen moet interpreteren. Iedereen die toetsen gebruikt bij zijn onderwijs zou zich vertrouwd moeten voelen met de kernbegrippen van toetsen en onderwijsevaluatie.

Advies