slapende-leerling-toets

Er zijn behoorlijk wat fabeltjes over wat helpt bij het leren. Veel van de als vaststaande waarheden aangenomen leerprincipes blijken bij nader onderzoek helemaal niet te kloppen*. Een bekend voorbeeld is het onderscheid in leerstijlen. Leerlingen zouden verschillen in de manier waarop ze kennis en vaardigheden verwerven en als je daar rekening mee houdt, dan helpt dat, zo is de veronderstelling. Dat blijkt nogal tegen te vallen. Wat wel helpt en dat helpt bij alle leerlingen, is goed lesgeven. Zo is er ook het nodige af te dingen op andere veronderstellingen. Veel herhalen, je niet laten afleiden, een vaste plek kiezen, uitgaan van talent en IQ, minstens 10.000 uur oefenen en leren snellezen, al deze standaardadviezen moeten sterk genuanceerd worden. Er zijn 7 tips voor wat wel werkt: goed slapen, toetsen maken, zelf iets uitleggen aan anderen, voldoende bewegen, overtuigd zijn van je doelstelling, in stilte of met rustige muziek werken, fouten durven maken en daarvan leren. In dit rijtje staat toetsen dus op plek 2! Goed slapen kun je als school niet controleren, op zijn hoogst stimuleren. Maar het maken en afnemen van toetsen is echt een kernactiviteit van de school. Leerkrachten die goed werk maken van toetsen, zijn voor het leren van hun leerlingen van doorslaggevend belang, zo blijkt maar weer.

Testadvisor© kan u daar bij helpen!

*Bron: Quest Psychologie (oktober 2016)