Donald Trump 2016
Donald Trump 2016

Trump is voor competitie. Tests (toetsen) zijn dus prima in zijn visie. Dan doen leerlingen beter hun best. Zo ontdek je de excellente leerlingen. Maar ook scholen moeten met elkaar in competitie. Scholen dienen met elkaar te concurreren om leerlingen te werven en te behouden. Scholen die niet goed zijn in de ogen van de ouders moeten óf beter worden óf sluiten.

Trump vind het schandalig dat de VS in internationale rankings op de 26-ste plaats staat (Nederland staat in de top tien). Dat moet beter kunnen. Tegelijkertijd zou Trump het liefst het ministerie van onderwijs opheffen. In ieder geval moet haar invloed en macht worden ingeperkt. Programma’s als ‘No Child Left Behind’, ‘Common Core’ en ‘Race to the top’ moeten stoppen. Ze zijn bedacht door de democraten om leerlingen te indoctrineren, niet te onderwijzen. Ze passen niet in het Amerikaanse model van governance.

Trump wil sterk besparen op onderwijs door te snijden in overhead en door verspilling en fraude uit te bannen. Onderwijs hoort dicht bij de burgers te staan, niet aangestuurd door Washington D.C., maar lokaal aangestuurd en gecontroleerd.

Trump ziet niks in pamperen van leerlingen die fouten maken en in leraren die een spellingsfout dan bijvoorbeeld ‘creatief schrijven’ noemen. Vrij vertaald citaat*: “Leerkrachten die niet willen oordelen geven geen goede voorbereiding op het echte leven. Als je een Space Shuttle wil lanceren mag je geen fouten maken. En ook niet als je beton mengt voor de Trump Tower (for that matter..). Probeer een getal te geven “in de buurt van” bij je belastingaangifte en je loopt kans te eindigen in een gebouw waar een zeer duidelijk getal op de rug van je shirtje is geprint (zegt Trump….)”.

Conclusie van dit verhaal is dat er onder Trump geen slecht klimaat zal ontstaan voor toetsen en toetsenmakers, ten minste voor zover het geen federale toetsprogramma’s betreft. Er zijn in ieder geval toetsen nodig om te laten zien of een school het goed doet. En om leerlingen goed te laten leren zijn toetsen ook noodzakelijk.

De vraag is welk effect het competitieverhaal heeft op de leerlingen. Als scholen elkaar moeten aftroeven op leerprestaties dan kan dat negatief uitpakken. Toetsen krijgen in een dergelijk klimaat wellicht een nare bijsmaak.

Dat zou jammer zijn, want goede en goed gemaakte toetsen kunnen voor leerlingen leuke, interessante en doorslaggevende leerervaringen opleveren. En, zoals in mijn vorige blog al is onderstreept, om iets goed te leren zijn toetsen cruciaal.

Voorlopig is er dus nog wel werk aan de winkel voor Testadvisor.

*Bron: http://www.ontheissues.org/2016/Donald_Trump_Education.htm