Categorie: Uncategorized

Gaat het echt zo slecht met het basisonderwijs?

PPON Balansen

(als de onderwijsinspectie beweert?) Resultaten lopen geleidelijk terug Onlangs kwam de Inspectie van het Onderwijs met haar jaarlijkse ‘Staat van het onderwijs’. De toon was behoorlijk somber: de kwaliteit van het onderwijs kachelt achteruit. Met name in het funderend onderwijs vertonen de resultaten van de leerlingen een duidelijke teruggang. Met taal en rekenen gaat het..

Lees verder

Toetsuitkomsten en ouders

“Scholen, kinderen en jongeren floreren bij ouderbetrokkenheid. Daarom willen we de samenwerking tussen school en ouders versterken.” zo staat in de laatste regeringsverklaring. En verder: “Beperkt en begaafd, ieder kind verdient onderwijs om zichzelf maximaal te ontplooien, ook als dat extra zorg of ondersteuning vraagt”. Het kabinet wil dat ouders en scholen in een gelijkwaardig..

Lees verder

Toetsen voor burgerschap op de basisschool

Burgerschapsonderwijs was onlangs in het nieuws. Minister Bussemaker kwam voor een onbegrijpelijk lesje burgerschap op het ROC Mondriaan in Den Haag. Er werd een nieuwe burgerschapsagenda geïntroduceerd en blijkens het verslag werden kritische interrupties daarbij niet gewaardeerd (aldus Toine Heijmans in de Volkskrant[1]). Toch wel gek, want dat is wat velen verstaan onder lessen burgerschap:..

Lees verder

Toetsen en het Wilhelmus

  Er gaan weer stemmen op om de leerlingen verplicht het Wilhelmus te laten zingen (zie bijv. AD 16 augustus)[1]. Dat zou goed zijn voor de versterking van de Nederlandse identiteit en helpen bij de integratie van nieuwkomers. Even los van de effectiviteitsvraag,- is dit wel het juiste middel bij het betreffende doel?-, zijn er..

Lees verder

Eindtoetsen en sekse: zijn de jongens de pineut?

Jongens doen het steeds minder goed op school, althans zo werd onlangs nog beweerd (AD februari, 2017[1]). Meteen worden daar verklaringen bij geleverd: het ontbreken van contact met mannelijke rolmodellen, het onderwijs dat taliger is geworden en uitgaat van concentratie en rust, de anders verlopende rijping van het jongensbrein en het gebrek aan beweging en..

Lees verder

Eindtoets 2017: een ramp in zesvoud

Binnenkort moeten alle basisscholen weer een keuze gemaakt hebben voor de eindtoets in groep 8. Voor de meeste scholen is die keuze al gemaakt en niet anders dan in vorige jaren. De meesten kiezen weer voor de toets van Cito, nu gemaakt onder regie van de CVTE. Sinds de eindtoets verplicht is gesteld bij wet..

Lees verder

Timss en toetsen

De resultaten van de laatste internationale peiling van rekenen en natuuronderwijs (science) zijn recent bekend gemaakt (TIMSS). Dat is schrikken! Nederland komt er slecht vanaf, de prestaties van de leerlingen in groep 6 zijn gezakt. Ook vergeleken met de eerste meting in 1995 is het resultaat echt slechter. Hoorden we vroeger bij de besten, nu..

Lees verder

Trump en toetsen

Trump is voor competitie. Tests (toetsen) zijn dus prima in zijn visie. Dan doen leerlingen beter hun best. Zo ontdek je de excellente leerlingen. Maar ook scholen moeten met elkaar in competitie. Scholen dienen met elkaar te concurreren om leerlingen te werven en te behouden. Scholen die niet goed zijn in de ogen van de..

Lees verder

Toetsen het belangrijkst na slapen

Er zijn behoorlijk wat fabeltjes over wat helpt bij het leren. Veel van de als vaststaande waarheden aangenomen leerprincipes blijken bij nader onderzoek helemaal niet te kloppen*. Een bekend voorbeeld is het onderscheid in leerstijlen. Leerlingen zouden verschillen in de manier waarop ze kennis en vaardigheden verwerven en als je daar rekening mee houdt, dan..

Lees verder