Het lijkt er soms op dat leerlingen gebukt gaan onder de stress van al die toetsen. Je hoort die verzuchting soms in het basisonderwijs, als het gaat om al die Citotoetsen en als klap op de vuurpijl de afsluitende eindtoets. En dat is tegenwoordig ook nog eens als verplichting in de wet opgenomen. In het VO wordt het afnemen van toetsen, tentamens en schoolexamens al meer als gewoon beschouwd, eventueel als noodzakelijk kwaad. Want je moet toch gegevens hebben om je adviezen, rapportcijfers en einddiploma’s op te baseren? Nu is het maar de vraag of leerlingen al die toetsen als een belasting zien. Veel hangt uiteraard af van de wijze waarop het wordt gepresenteerd. Het circus rond de voormalige Cito Eindtoets bijvoorbeeld was natuurlijk niet bepaald rustgevend. Door de verplaatsing in de tijd is die druk nu een stuk minder. Er hangt nu ook minder af van die toets.

Daarentegen hebben de volgtoetsen in de voorgaande jaren wel aan belang gewonnen. Of leerlingen zich dat bewust zijn is de vraag. Daarin is het cruciaal hoe de school er mee omgaat. Een afrekencultuur is natuurlijk funest voor positief gebruik van toetsen en andere evaluatie-instrumenten. Maar inzet van normgerichte toetsen is af en toe onvermijdelijk om teleurstellingen bij leerlingen (en ouders) te voorkomen en leerlingen op hun juiste niveau te laten werken.

Vinden leerlingen het vervelend om een toets te maken? Dat valt misschien wel mee. Veel leerlingen vinden het juist fijn om uitgedaagd te worden. Om er achter te komen of ze iets wel weten of kunnen. Zie wat ze in hun vrije tijd allemaal uitproberen! Maar dan moet het wel passen bij wat ze hebben geleerd en bij wat ze interessant vinden. Dan is het gewoon onderdeel van leuk en interessant onderwijs. En voor een leerkracht is het natuurlijk van cruciaal belang te onderzoeken of het onderwijs wel heeft opgeleverd wat ze er mee voor had. Geschikte methodetoetsen zijn niet altijd voorhanden. Om dan zelf een goede en leuke toets te zoeken of te maken hoeft echter geen probleem te zijn. Zie de informatie op Testadvisor©. Je doet er je leerlingen een plezier mee.