Workshops Schoolzelfevaluatie

Dagdeel A

Beschrijving

We starten de workshop met een korte opfrisser over het gebruik van het LVS en de rapportages die daaruit voort kunnen vloeien, zowel voor leerlingen als voor groepen. Daarna worden de opties van de module Zelfevaluatie besproken  en de mogelijkheden die die geven voor een analyse van de schoolsituatie. De module sluit af met een stappenmodel om te komen tot een adequate schoolanalyse, die als basis kan dienen voor een verbeterplan.

Principes van een leerlingvolgsysteem

  • de basis van het leerlingvolgsysteem
  • van ruwe score naar vaardigheidsscore
  • vaardigheidsniveaus en functioneringsniveaus
  • schuivende normen
 1. Mogelijkheden van het Cito LOVS
  • toetsen op maat
  • (alternatief) leerlingprofiel, leerlingrapport, groepsrapport
  • groepsoverzicht
  • categorieën-analyse en foutenanalyse
 2. Introductie van de rapportages van de module Zelfevaluatie
 • Kenmerken van een goede database (meerdere groepen, meerdere leerjaren)
 • Groei in beeld gebracht: introductie van de grafische mogelijkheden
 • Wat zien we in een dwarsdoorsnede?
 • Wat zien we in een trendanalyse?
  • Volgmodel jaargroepen
  • Volgmodel leerlingen
 • Wat zien we in groepsanalyse?
 • Wat zien we in de grafiek vaardigheidsgroei?
 1. Het verschil en de relatie tussen de rapportagevarianten
 2. Een stappenplan voor schoolanalyse

 

 

Dagdeel B

Beschrijving

In deze workshop komt de situatie van de eigen school aan de orde. Aan de hand van een voorbeeldschool wordt het stappenplan toegelicht. Er worden zorgsignalen geformuleerd en onderzocht via een systematische analyse van de database. Uiteindelijk levert dit, na uitsluiting van alternatieve verklaringen, duidelijke conclusies op die handvaten bieden voor concrete verbeteracties. Deze kunnen worden gespecificeerd naar jaargroep en leergebied, zodat er een interventie kan worden ontwikkeld. Hierbij wordt tevens een plan voor evaluatie opgesteld, dat na afloop van de interventie moet worden uitgevoerd. Zo mogelijk wordt er een relatie gelegd met toetsen in jaargroep 7 en 8 ( Entree- en eindtoets).

 

 1. Voorbeeld van een schoolanalyse
 • Van dwarsdoorsnede naar zorgsignalen
 • Analyse van eerste zorgsignaal
 • Analyse van tweede zorgsignaal
 • Conclusie
 • Mogelijke verbetersuggesties
 1. Aan de slag met de eigen database
 • Uitvoering van het stappenschema
 • Opstellen van een schoolrapportage
 • Eisen aan een verbeterplan/evaluatieplan
 • Verslag en verbeterplan van de eigen school

In deze hands-on fase wordt er onder intensieve begeleiding gewerkt.

 1. Bespreking van de uitkomsten van de analyses en verbeterplannen
 • Ervaringen en suggesties van deelnemers
 • Conclusies en evaluatie

 

Doelen

Dagdeel A

 1. Kunnen gebruiken van de verschillende rapportages van het Cito LVS in de module Zelfevaluatie.
 2. Uitkomsten van de verschillende rapportages juist kunnen interpreteren.
 3. Kennis nemen van het stappenplan voor een complete schoolzelfevaluatie.

Dagdeel B

 1. Toe kunnen passen van een stappenplan om te komen tot een schoolanalyse.
 2. Zorgsignalen kunnen signaleren bij een dwarsdoorsnede.
 3. Zorgsignalen systematisch kunnen onderzoeken in de database.
 4. Conclusies kunnen trekken op basis van de analyse van een of meerdere zorgsignalen.
 5. Een schoolrapportage kunnen maken als start voor een verbeterplan.

Condities

 • Beschikken over Computerprogramma LOVS van Cito (geldige licentie)
 • Mogelijkheid om te werken met het computerprogramma LOVS (inloggegevens bekend)
 • Voldoende data in LOVS-database aanwezig: meerdere groepen, meerdere leerjaren.
 • Basisvaardigheden in omgaan met computerprogramma LOVS.

Wie kan er meedoen?

Leerkrachten, interne begeleiders, directeuren, stafmedewerkers

Investering

Beide dagdelen vragen een tijdsduur van circa 3,5 uur. s‘ Ochtends van 9.00 – 12.30 uur. s’ Middag van 13.00 tot 16.30 uur. De dagdelen worden bij voorkeur na elkaar gegeven op dezelfde dag, maar kunnen eventueel ook meer gespreid gepland worden. Ook afzonderlijke workshops, dus alleen dagdeel A of B,  zijn mogelijk.

 • De workshops kosten € 80,- per dagdeel per deelnemer en € 150,- voor een hele dag.
 • Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12.
 • Voor workshops op locatie worden speciale tarieven gerekend, waarbij de deelnemersprijs doorgaans lager is, maar wel reiskosten in rekening worden gebracht. Bel ons voor een offerte (0627284124).